Повідомлення про початок процедури припинення провадження депозитарної діяльності

Депозитарна установа ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» повідомляє, що 16 грудня 2021 року уповноваженим органом Депозитарної установи прийнято рішення припинити провадження професійної діяльності на ринках капіталу України - депозитарної діяльності депозитарної установи та визначена дата припинення діяльності депозитарної установи 16 лютого 2022 року. Дата початку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи 16 грудня 2021 року.

11.02.2022р. уповноваженим органом Депозитарної установи прийнято рішення про перенесення дати припинення депозитарною установою ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» провадження діяльності депозитарної установи на 16 березня 2022 року.

24.06.2022р. уповноваженим органом Депозитарної установи прийнято рішення про перенесення дати припинення депозитарною установою ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» провадження діяльності депозитарної установи на 29 липня 2022 року.

27.07.2022р. уповноваженим органом Депозитарної установи прийнято рішення про перенесення дати припинення депозитарною установою ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» провадження діяльності депозитарної установи на 10 серпня 2022 року.

Згідно вимог Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №431 від 08.04.2014р.:

1. Депоненти в термін до 16 лютого 2022 року мають закрити рахунки у цінних паперах у депозитарній установі протягом строку, визначеного депозитарною установою при прийнятті рішення про припинення Депозитарною установою провадження діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи.

2. Емітенти в термін до 16 лютого 2022 року повинні виконати вимоги розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47 від 22.01.2014р., серед яких вказано про необхідність обрання нової депозитарної установи для укладення з нею договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та закриття рахунків у цінних паперах власників, що обслуговуються депозитарною установою відповідно до договору з емітентом.

У разі незакриття рахунку у цінних паперах до 16 лютого 2022 року цінні папери, права на які обліковуються на такому (таких) рахунку (рахунках) у цінних паперах, будуть надалі обліковуватися на рахунку (рахунках) у цінних паперах Депозитарної установи, який (які) залишається (залишаються) після припинення ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» депозитарної діяльності депозитарної установи в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів, управління яким (якими) здійснює уповноважений на зберігання Центральний депозитарій цінних паперів (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», скорочено - ПАТ «НДУ», ідентифікаційний код 30370711).

Послуги

ТОВ "РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ" гарантує комфортне співробітництво, якісне оперативне обслуговування з індивідуальним підходом до кожного клієнта у сфері: депозитарних послуг, інформаційно-консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів та корпоративних прав.
Послуги депозитарної установи

Послуги депозитарної установи

ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» надає повний комплекс депозитарного обліку фізичним особам – депонентам з питань обліку прав власності, а саме: Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах. Облік, зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів. Облік

Послуги Емітентам

Послуги Емітентам

Комплекс інформаційно-консультаційних послуг Емітентам з питань діяльності акціонерних товариств ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» пропонує наступні послуги для Емітентів: Приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів»; Консультування з

Звітність

Звітність

2013 рік Аудиторський висновок Баланс Примітки до річної звітності Звіт про рух грошових коштів Звіт про власний капітал Звіт про фінансові результати 2014 рік Аудиторський висновок Баланс Примітки до річної звітності Звіт про рух грошових коштів Звіт про власний капітал

Ліцензії

Ліцензії

Наші ліцензії: на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 286606 від 10.10.2013 , строк дії – з 12.10.2013 року – необмежений;

Внутрішні документи

Внутрішні документи

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ». Бланки