Комплекс інформаційно-консультаційних послуг Емітентам з питань діяльності акціонерних товариств

ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» пропонує наступні послуги для Емітентів:

 • Приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів»;
 • Консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них;
 • Відновлення реєстру (здійснення дій щодо відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру);
 • Організація та проведення річних та позачергових загальних зборів;
 • Забезпечення взаємодії з Центральним депозитарієм України;
 • Зміна типу акціонерного товариства з ПАТ на ПрАТ, ТОВ та інших перетворень.

Точне дотримання вимог законодавства щодо порядку скликання, проведення та документального оформлення загальних зборів акціонерів – є гарантією того, що в майбутньому рішення загальних зборів акціонерів не буде визнано в судовому порядку недійсним. Ми організовуємо та проводимо загальні збори акціонерів з урахуванням найостанніших змін в законодавстві, не прив’язуючись до кількості питань у порядку денному та кількості акціонерів.

Комплексний та професійний підхід до проблем корпоративного управління дозволяє нам на високому рівні надавати весь спектр послуг, пов’язаних з проведенням загальних зборів акціонерів. ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» пропонує послуги по підготовці, інформаційному та організаційному супроводу проведення загальних зборів акціонерів (в тому числі і в умовах корпоративних конфліктів) як «під ключ», так і на будь-якому окремому етапі, а саме:

 • підготовка організаційного плану щодо скликання та проведення загальних зборів; розробка проектів рішень Наглядової ради акціонерного товариства щодо питань по скликанню загальних зборів акціонерів; розробка порядку денного загальних зборів акціонерів;
 • публікація тексту повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів в офіційних друкованих засобах масової інформації, здійснення розсилки повідомлень про проведення загальних зборів акціонерам, передбаченим статутом акціонерного товариства способом згідно переліку на дату, яка визначена Наглядовою радою емітента;
 • розробка проектів рішень по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів;
 • підготовка макетів бюлетенів, протоколів реєстраційної та лічильної комісії;
 • розробка сценарію проведення загальних зборів акціонерів, підготовка текстів доповідей для виступаючих та опрацювання питань, які можуть виникнути під час проведення загальних зборів акціонерів;
 • консультування Емітента щодо дій акціонера по використанню його прав;
 • здійснення повноважень реєстраційної комісії (проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах) та/або лічильної комісії (проведення підрахунку голосів за результатами голосування), фіксація проведення зборів технічними засобами;
 • проведення загальних зборів акціонерів (Голова, секретар);
 • складання протоколу реєстраційної комісії та протоколів лічильної комісії;
 • оформлення документів за результатами загальних зборів: протоколу загальних зборів, протоколів реєстраційної комісії та лічильної комісії, переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
 • підготовка та оприлюднення особливої інформації за наслідками загальних зборів.

Фахівцями ТОВ «ІК ВЄЛЄС КАПІТАЛ» використовується програмне забезпечення, яке дає можливість значно скоротити витрати та строки проведення зборів та підвищити рівень довіри акціонерів до акціонерного товариства, а саме:

 • оперативно проводити реєстрацію акціонерів, які прибули на збори;
 • друкувати бюлетені для голосування з використанням штрих-кодів;
 • друкувати переліки акціонерів, що зареєструвались для участі на зборах та протокол реєстраційної комісії;
 • вносити в базу даних результати голосування за допомогою ручних пристроїв сканування штрих-кодів;
 • автоматично підраховувати результати голосування та друкувати протоколи лічильної комісії (у тому числі за результатами кумулятивного голосування).

Консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них включає в себе:

 • розробку рекомендацій та консультування з питань корпоративного управління;
 • коментар нормативних документів та норм чинного законодавства, що регулюють питання корпоративних відносин в Україні;
 • розробку рекомендацій щодо застосування господарського права;
 • розробку рекомендацій та практичне здійснення за допомогою розроблених організаційно-юридичних заходів з оформленням відповідних документів щодо припинення юридичної особи шляхом виділу, поділу, злиття (приєднання), перетворення та послуги по ліквідації юридичної особи;
 • консультування з приводу оформлення документів відповідно до вимог чинного законодавства;
 • консультування, оформлення та супровід угод щодо відчуження прав власності на цінні папери;
 • проведення комплексного аналізу моделей корпоративного управління на предмет відповідності вимогам чинного законодавства, виникнення потенційних корпоративних конфліктів, недружніх поглинань і захоплень;
 • консультування та супровід по вирішенню корпоративних конфліктів;
 • консультування з питань структурування взаємовідносин між засновниками (акціонерами) та виконавчими органами;
 • консультування з питань ефективних схем управління шляхом впровадження додаткових / обмежених повноважень окремих органів;
 • розробка схем захисту прав міноритарних акціонерів;
 • консультування і надання юридичних послуг при припиненні обігу цінних паперів та анулювання випуску акцій.