Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30
E-mail: info@nssmc.gov.ua,
Web-сайт: www.nssmc.gov.ua